TRÒ CHƠI KIM TỰ THÁP
Pyramid Game
Tác giảDalgonyak
Trạng tháiĐang tiến hành
Lượt xem9,409

Chiều thứ Năm hàng tháng, mỗi tháng một lần, học sinh trường Trung học Sarang lại bỏ phiếu ...... một cuộc bình chọn về mức độ yêu thích. Kết quả là? Một hệ thống xếp hạng tàn bạo quyết định toàn bộ hệ phân cấp xã hội trong trường ra đời. Sau khi bắt đầu từ đáy, liệu học sinh mới chuyển trường Suji có thể tiến lên đỉnh kim tự tháp không? Hay cô bé sẽ lật đổ trò chơi hoàn toàn? Xem thêm

Tập
Cập nhật
17/04/24
16/04/24
14/04/24
10/04/24
09/04/24
08/04/24
07/04/24
06/04/24
04/04/24
04/04/24
03/04/24
02/04/24
01/04/24
31/03/24
30/03/24
29/03/24
29/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
28/03/24
12/04/24
28/03/24