THỂ LOẠI:
Comedy
8,756 truyện
Last updated: 18/04/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động, thường có các tình tiết gây cười, các xung đột nhẹ nhàng
';