THỂ LOẠI:
Gender Bender
435 truyện
Last updated: 18/04/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Là một thể loại trong đó giới tính của nhân vật bị lẫn lộn: nam hoá thành nữ, nữ hóa thành nam...
';