THỂ LOẠI:
Soft Yaoi
402 truyện
Last updated: 19/04/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Boy x Boy. Nặng hơn Shounen Ai tí.
';