THỂ LOẠI:
Ecchi
1,079 truyện
Last updated: 20/04/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thường có những tình huống nhạy cảm nhằm lôi cuốn người xem
';