THỂ LOẠI:
Mystery
2,085 truyện
Last updated: 18/04/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
';